AFVALSCHEIDINGSMODULES HOGE SCHOOL VIVES

23 oktober 2023 in
AFVALSCHEIDINGSMODULES HOGE SCHOOL VIVES
Boxplus bv, Theo Peeters

Een Groen Begin: Afvalscheidingsmodules van Boxplus Transformeren VIVES

Met het nieuwe academiejaar in volle gang, heeft de Hogeschool Vives een ambitieuze stap gezet richting een duurzamere toekomst. In samenwerking met Boxplus heeft de hogeschool gloednieuwe afvalscheidingsmodules geïntroduceerd, die overal op de campus verschijnen. Deze modules zijn niet zomaar een verandering in het dagelijkse leven van de studenten en medewerkers, maar een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en een duurzamer leefmilieu.

Hier volgen de voordelen van deze innovatieve afvalscheidingsmodules van Boxplus voor VIVES :

Minder Restafval, Positieve Impact:

Een van de belangrijkste voordelen van de nieuwe afvalscheidingsmodules is het verminderen van de hoeveelheid restafval. Met aparte containers voor etensresten, papier/karton, PMD (Plastic, Metaal, Drankkartons), en restafval, wordt recycling en hergebruik gestimuleerd. Door de hoeveelheid restafval drastisch te verminderen, wordt het negatieve effect op het milieu verminderd, aangezien restafval normaal gesproken wordt verbrand in verbrandingsovens.

Recycling en Vergisting:

De afvalscheidingsmodules maken het mogelijk om etensresten, papier/karton en PMD apart te sorteren. Deze fracties kunnen vervolgens worden gerecycled of vergist om waardevolle materialen en energie te produceren. Bijvoorbeeld, vanuit etensresten kunnen biogas en compost worden geproduceerd. Dit betekent niet alleen minder afval op stortplaatsen, maar ook een vermindering van de CO2-uitstoot, wat een cruciale bijdrage is aan klimaatbescherming.

Bewustwording en Samenwerking:

Om deze nieuwe aanpak te laten slagen, heeft VIVES ook de inzet van de studenten en medewerkers nodig. Alle vuilnisbakjes zijn uit de klaslokalen en individuele bureaus verwijderd om studenten te stimuleren om afval mee te nemen en te deponeren in de sorteereilanden. Deze betrokkenheid en actieve deelname aan afvalscheiding zijn essentieel om gezamenlijk de doelstellingen voor een duurzamere toekomst te bereiken.

Recycle! App voor Hulp:

Voor diegenen die twijfelen over welk afval bij welke fractie hoort, is er een handige oplossing. VIVES raadt het gebruik van de Recycle! app aan, die een handige sorteerwijzer biedt. Hiermee hebben studenten en medewerkers altijd toegang tot gedetailleerde informatie over afvalscheiding, waardoor het proces nog eenvoudiger en effectiever wordt.

Conclusie:

De afvalscheidingsmodules geleverd door Boxplus zijn niet zomaar een praktische toevoeging aan de campus van VIVES; ze zijn een wezenlijke stap in de richting van een duurzamere toekomst. Door minder restafval te produceren en recycling en vergisting te bevorderen, draagt VIVES actief bij aan de bescherming van het milieu en klimaat. De betrokkenheid van studenten en medewerkers is cruciaal om dit doel te bereiken. Met de steun van de Recycle! app wordt afvalscheiding eenvoudiger dan ooit tevoren.

Met deze nieuwe afvalscheidingsmodules geeft VIVES het goede voorbeeld en inspireert het anderen om zich bij hun inspanningen voor een groenere wereld aan te sluiten. Samen creëren we een duurzamere toekomst voor ons allen.

AFVALSCHEIDINGSMODULES HOGE SCHOOL VIVES
Boxplus bv, Theo Peeters 23 oktober 2023
Deel deze post
Labels
Archiveren